Att gå i parterapi

· Psykologi
Author

Även de bästa relationerna möter kriser när omvärldens eller de interna motsättningarna blir för svåra. Det svåra är att ta lyckas sig inom det hela, och efteråt vara en enhet som är starkare än någonsin. 

par som håller hand

Att ta kontakt med en parterapeut är för många en sista utväg. En väg att gå när man inte längre känner att det räcker att försöka prata ut  själv eller med hjälp av vänner. Ibland kan ämnet dessutom vara så personligt att man inte vill bland in ens de närmaste vännerna.

I dessa och många andra lägen gäller det att inte vara rädd för att kontakta någon professionell. Om man väntar för länge kan de negativa känslorna byggas upp så att det blir ännu svårare att nå det positiva resultat man siktar på.

Olika typer av terapi

Precis som med vanlig terapi så finns det för par många olika varianter. En typ av terapi med stort fokus på pars kommunikation är baserat på psykologen Gottmans forskning och 7 gyllene regler. Charles Sandström är en terapeut som med hjälp av bland annat Gottmans teorier arbetar med parterapi i Stockholm.  Han skriver på sin hemsida att många upplever det som en befrielse att få prata med en utomstående om problemen som de upplever i relationen och att han finner Gottman som en bra grund för de som har problem med kommunikationen.

Förtroende för terapeuten

För terapi i både individuell och parform så finns det ingenting som är så viktigt som förtroendet för terapeuten. För att det hela skall ge ett bra resultat krävs det att alla är investerade i förbättringsarbetet. Något som i sin tur kräver att alla i processen har tillit till varandra.