Depression och träning

· Hälsa, Psykologi
Author

Depression är ett förhållandevis vanligt problem i dagens samhälle när det kommer till mental hälsa. Behandling genom terapi och läkemedel har länge varit normen, men sedan många år tillbaka har vi även sett fördelarna med fysisk aktivitet.

Långt innan fysiskt aktivitet började tänkas på angående behandling för något som depression hade vi tydliga belägg för att detta kan öka människors psykiska välbefinnande, kognitiva förmågor och motivation. När man började titta specifikt på effekten motion av olika former som behandling för personer med depression blev det inom kort tydligt att den kunde vara likvärdig terapi och läkemedel.

Men en likvärdig effekt talar faktiskt väldigt högt för motion som behandling då detta jämfört med läkemedel kommer väldigt liten risk för biverkningar och jämfört med terapi också är billigt. I det stora hela finns det alltså tydliga att rekommendera ett inköp av löparskor tillsammans med annan behandling än bara förlita sig på terapi och läkemedel.

I Sverige påbörjade man en studie 2011 som inkluderade 950 patienter med mild till måttlig depression. Dessa personer blev placerade i en av tre grupper:

  • Behandling med internetbaserad KBT
  • Behandling genom fysisk aktivitet
  • Behandling med sedvanliga metoder

Den sistnämnda var kontrollgruppen i studien. Varje grupp behandlades under tolv veckors tid. En uppföljning gjordes både direkt efter och nio månader efteråt och efter analys av bara första uppföljningen visades att de två första gruppernas behandling var nästan exakt lika effektiv. Det anmärkningsvärda resultatet var dock att de var även något mer effektiv än sedvanlig behandling. Vidare studier har även visat att intensitetsnivån av den fysiska inte spelar stor roll, vilket har varit förvånande för många.

Fysisk aktivitet på recept, eller FaR som det även kallas, är något vetenskapen har tydliga belägg för att rekommendera idag. Det används väl för att förebygga och behandla en rad kända sjukdomar. Men trots det är det förvånansvärt få som får det alternativet när det kommer just till depression.