Psykosomatiska problem

· Medicin, Psykologi
Author

Orden Psyke och Soma kommer från grekiska och betyder Själ och Kropp, psykosomatik är kroppsliga symptom som helt eller delvis uppstår på grund av psykiska mekanismer.

423157-painful-headache

Ibland är psykosomatiska besvär ganska självklara och accepterade i dagens samhälle, det är nog få som skulle tvivla att stress kan leda till huvudvärk till exempel. Inom sjukvården har man dock övergivit begreppet psykosomatiska besvär, mycket på grund av att det har visat sig vara en för enkel modell.

Istället har man börjat inse att kroppen och psyket aldrig någonsin är helt opåverkade av varandra, eller att de helt enkelt är två sidor av samma mynt, så att säga. Med detta skift av perspektiv kan man säga att man istället börja tänka att sjukdomar och hälsa är beroende av många olika faktorer, kroppsliga, psykiska och sociala.

I diagnostisering och utredning av sådana problem kan man underlätta synsättet genom att ta del av flera olika yrkesgrupper, som psykolog, sjukgymnast, arbetsterapeut med mera. Detta är praxis inom beteendemedicin.

Behandling av dessa mångfacetterade problem handlar ofta om att angripa dem från flera håll samtidigt. Ett exempel kan vara en smärtpatient som behöver smärtstillande medicin för att kunna sova, men även behöva hjälp från en sjukgymnast eller napprapat för att underlätta de fysiska problem som orsakar smärtan, kanske till och med psykoterapi i syfte att bearbeta trauman eller påverka beteende- och tankemönster.

Med tanke på att sambandet mellan kroppen, känslor och beteenden är ett så pass outforskat område öppnar upp för stora möjligheter för förbättring i framtidens vård, och vår separation av begreppen kropp och själ kommer att ses som väldigt oändamålsenligt.

Upplever man själv att det kan finnas mer än bara fysiska orsaker till ett sjukdomstillstånd är det viktigt att ta upp det med sin läkare. Sök även hjälp från olika yrkesgrupper för att kunna sprida mer ljus över situationen.