Missnöje med utseendet är vanligt idag

· Hälsa, Kropp, Psykologi
Author

De flesta av oss har nog stått framför spegeln och känt sig missnöjd med en eller flera delar av kroppen. Detta är inte på något sätt ovanligt eller något man omedelbart behöver oroa sig. Men somliga fokuserar så pass på vad de uppfattar som sina brister att det faktiskt börjar bli ett problem.

När det kommer till faktorer som faktiskt bidrar till ohälsa kan det ju i någon utsträckning vara hälsosamt att finna missnöje med kroppen. Så länge det motiverar en att göra något åt det. Allvarlig över- eller undervikt är två sådana faktorer. Och det är också något som vi själv kan arbete för att förändra  genom exempelvis kost och träning.

Risken att det dock blir ett ohälsosamt tänkande är där man riskerar att börja ett mer självdestruktivt beteende. Vilket kan resultera i ätstörningar, överträning, användning av steroider eller något annat som skadar oss fysiskt eller psykiskt.

Att vilja förändra sin självbild är alltså inte alltid något negativt. Vissa av dessa förändringar kan vi göra själv med arbete och disciplin, men det finns också sådant vi behöver hjälp med. Detta är då vi börjar tala om plastikkirurgi. Historiskt sett har detta varit något som oftare förknippats med kvinnor, vilket är varför något som bröstoperation varit en av de vanligare utförda typerna av ingrep. Men antalet män som också börjar vända sig till plastikkirurgi har ökat markant de senaste åren.

Det är inget fel med plastikoperationer i grunden. Men läkare har ett ansvar att se till att sina patienter gör dem av rätt anledning och rent generellt sett har en hälsosam inställning till både sitt problem och denna sorts lösning.

Missnöjet kan dock hanteras på andra, mindre drastiska sätt. Och det är alltid värt att verkligen granska sina egna tankar kring sin kropp och se om det inte går att bli vän med spegeln.