Det fysiska och psykiska samspelet

· Hälsa, Kropp, Psykologi, Smärta
Author

Vårt fysiska och psykiska välbefinnande är inte två helt separata ting. De är bara två delar av ett väldigt komplext maskineri som är jaget. Den ena informerar konstant den andra och påverkar den på både subtila och uppenbara vis. Att vara mer medveten om och reflektera över detta samspel kan emellanåt vara mycket viktigt.

Alla som har upplevt fysisk smärta över en längre period vet hur jobbigt detta även kan bli rent mentalt. Det finns goda anledningar till varför personer med kronisk smärta löper större risk för depression än friska människor.

Upplever man smärta är det klokt att utforska möjligheterna att lindra den eller åtminstone ta reda på den underliggande orsaken. Detta gäller även om man själv inte skulle ranka den som speciellt hög. Sitter den i tillräckligt länge kommer risken att den börjar påverka ens psykiska välbefinnande sakta men säkert öka.

Vi är iland väldigt snabb på att dra förhastade slutsatser om varför vi upplever ett eller annat problem. Men om vi dragits med något under en väldigt lång tid riskerar det bli en del av vardagen. Detta kan göra oss delvis blind för de egentliga orsakerna bakom upplevda besvär.

Att värna om både sitt fysiska och psykiska välbefinnande är något vi alla har en skyldighet till oss själv att göra. Att söka hjälp är en viktig del i detta. Ibland kan det betyda att besöka en sjukgymnast eller naprapat, i andra fall är det en psykolog eller terapeut som är bäst utbildad att hjälpa en.