Studera till Psykolog

· Psykologi
Author

Det finns mycket att läsa inom psykologi på universitetsnivå, enstaka kurser inom olika discipliner och fleråriga program. Här tar vi en lite närmare titt på psykologprogrammet.

9804882-psychologist-writing-notes-while-patient-lying-on-bed

Psykologprogrammet är en femårig utbildning till psykolog. Denna utbildning, tillsammans med praktiskt tjänstgöring enligt de föreskrifter som lagts fram av Socialstyrelsen, är ett krav för att kunna bli en legitimerad psykolog. Traditionellt arbetar psykologer inom barn-, ungdoms-, och vuxenkliniska, skolpsykologiska och arbetspsykologiska fälten, också inom rebiliterings- och omsorgsverksamhet, men även inom metod- och organisationsutveckling.

De fackkunskaper som psykologer samlar på sig under sin utbildning kommer mer och mer till användning inom nya samhällsområden. De som arbetar som psykologer syftar att förbättra människors livssituationer, men också deras utvecklings- och anpassningsmöjligheter.

Utbildning bygger i stort på psykologin som en vetenskap samt kunskaper inom andra ämnen som kan ge alternativa perspektiv och hjälpa till att ge ett bredare synsätt på möjliga lösningar av problem inom alla de arbetsområden som psykologer kan tänkas jobba i.

Vanligt är att utbildningsterapi ingår som en obligatorisk del under tre av de sju första terminerna av programmet. Under senare terminer arbetar studenterna under handledning med patienter i psykoterapi. Undervisning inom psykologi sker ofta i ett stor variation av former. Detta inkluderar föreläsningar, seminarier och grupparbeten, men även praktik på arbetsplatser där psykologer är verksamma.

Kurslitteraturen kan ofta vara till stor del på svenska men man måste vara beredd på att en hel del engelsk litteratur kan förekomma. Tentaformer inkluderar både skriftliga prov och muntliga redovisningar, på egen hand och i grupp. Uppsatser är ofta också en del av många kurser.