Depression

· Psykologi
Author

sh_depressed_depression_sad_

Det finns många olika anledningar till att man kan hamna i en depression som gör att  allt känns nattsvart och meningslöst. Nedstämdhet är det allra vanligaste symptomet, man är oinspirerad och känner sig tom och svårt att finna mening med livet. 

Alla människor känner sig nog nedstämd någon gång i sitt liv och det är helt naturligt men pågår det längre än två veckor så kan det övergå till en depression. Livet känns meningslöst och man kan behöva söka hjälp för att ta sig ur det innan det går alldeles för lågt. En depression kan utlösas av många olika faktorer såsom sorg, stress och låg självkänsla och detta kan yttra sig i bland annat att man känner skam, en meningslöshet, har energibrist och får svårt att sköta vardagssysslorna med jobb, familj eller skola och har svårt att ta beslut.

Andra vanliga symptom kan vara sömnsvårigheter, koncentrationssvårigheter, ökad eller minskad aptit, minskad sexlust och värk i kroppen. Depression är väldigt vanligt och klassas som  den 4:e vanligaste orsaken till allvarlig ohälsa i världen via Världshälsoorganisationen (WHO).  Många lider i tysthet och hittar till slut ingen annan utväg än att ta sitt liv trots att det finns mycket  hjälp att få. Det är viktigt att psykisk ohälsa lyfts fram så man förstår att det inte är något att skämmas över , att man inte är ensam och att det kan drabba vem som helst.