Fysisk aktivitet och mental hälsa

· Medicin, Psykologi
Author

Alla vet vi ju att fysisk aktivitet är bra för kroppen, men det kan även vara ett av de mest effektiva sätten att förbättra mental hälsa. Och man behöver inte träna som en elitidrottare för att uppnå denna effekt; till och med måttlig träning kan göra stor inverkan.

Många som tränar tränar regelbundet finner att det ger ökat välbefinnande, känner att de får mer energi, sover bättre på nätterna och får en mer positiv självbild. Och igen så behöver man inte spendera timtals på gymmet varje dag för att detta ska bli resultatet. Medan det så klart varierar från person till person finns det de som känner allt de vi nämnde ovan bara från att ta snabba promenader några gånger varje vecka.

Detta är också en anledning till varför det är så viktigt att hjälpa personer som vill men kanske inte kan träna eller motionera så enkelt att faktiskt få göra detta. De som oftast kopplas in för att hjälpa dessa personer är arbetsterapeuter. För mer information om detta kan man läsa det följande från en arbetsterapeut från Stockholm.

Några av de mest påtagliga fallen av förbättrad mental hälsa som följd av fysisk aktivitet kan ses bland de som lider av mild till medelsvår depression. Till en början kunde man se att detta fungerade, men det tog ett tag innan man visste varför detta faktiskt hjälpte. Och det har visat sig vara många faktorer som spelar roll som tillsammans förbättrar flera olika aspekter av depression.

Fysisk aktivitet har även visat sig minska både ångest och stress, dels genom frigörandet av endorfiner. Dessa kan hjälpa en att inte bara slappna av fysiskt utan även mentalt, båda av vilka är svårt när man lider av ångest eller stress.

Man har även konstaterat fysisk aktivitet kan vara ett av de enklaste sättet att behandla ADHD. Detta ska naturligtvis ske i kombination av andra behandlingsmetoder, men bara träning ökar nivåerna av dopamin, noradrenalin och serotonin i hjärnan och alla dessa har en positiv inverkan på vår förmåga att koncentrera oss och vara uppmärksam. Vilket ju är effekten man vill uppnå med de vanligaste medicinerna framtagna för att behandla ADHD.