Hjärt- och lungräddning – kunskap som räddar liv

· Medicin
Author

hlr

Ett hjärtstopp kan tyvärr inträffa i alla sorters situationer, men det kan vara svårt att veta hur man ska agera i väntan på en ambulans. Idag finns det utbildningar att få inom hjärt- och lungräddning (HLR), och det finns att läsa på mer själv på internet om hur man ska gå tillväga för att pumpa igång blodet manuellt.

Såhär fungerar hjärt- och lungräddning

Alla har nytta av att lära sig hjärt- och lungräddning. Man vet aldrig när en situation uppstår då kunskapen behövs. En hjärt- och lungräddning gör du genom bröstkompressioner och inblåsningar. Dessa grunder i hjärt- och lungräddning kan man lära sig på egen hand, men idag finns det också hjälp att få i form av utbildningar och produkter inom området. Hos hjartstartare-aed.se finns ett utbud av olika utbildningar och föreläsningar inom området, liksom produkter i form av till exempel hjärtstartare. En hjärtstartare är en apparat som används vid akuta situationer, då ett plötsligt hjärtstopp behöver behandlas. Apparaten är enkel att använda och guidar personen genom såväl röst som symboler. Vare sig man använder sig av en hjärtstartare eller utför HLR manuellt är det viktigt att först avgöra om situationen för det är rätt.

När ska man utföra hjärt- och lungräddning?

Om situationen är allvarlig bör alltid en ambulans kontaktas genom att ringa 112. Om man inte har tillgång till en hjärtstartare finns det andra saker man kan göra i väntan på en ambulans. Man bör alltid börja med att se över personens tillstånd och om denne går att få kontakt med. Detta är en mycket viktig del i att avgöra vad som behöver göras härnäst. Om personen är medvetslös och inte andas kan man påbörja en hjärt- och lungräddning. Om personen däremot andas bör personen läggas i stabilt sidoläge och hålla luftvägarna öppna genom att böja huvudet bakåt.