När behöver man terapi?

· Psykologi
Author

terapi_139247162

Detta kan vara en väldigt laddad fråga, och kan dessutom ha många olika svar. Behovet av terapi är ofta högst individuellt och beror väldigt mycket på de situationer man befinner sig i.

Somliga är väldigt bra på hantera sina egna problem och kan klara av stress och andra problem mer effektivt. Andra klarar sig bra så länge de har ett gediget skyddsnät med familj och vänner att vända sig till och få prata med. Finner de sig utan detta skyddsnät kan stress och problem staplas på varandra och man finner det svårt att ens hantera vardagen.

Relationer, arbete, eller brist av någon av dessa är vanliga orsaker till att folk känner sig ångestfylld eller deprimerad. Detta kan uppkomma sakta utan att man själv märker av övergången, eller så kan det komma som en akut kris.

Terapi är för många ett sätt att bryta destruktiva mönster i sitt liv, men det kan även vara bra för att få en insikt i hur man själv tänker, känner och agerar. Det finns helt enkelt många olika anledningar till varför en person känner att de behöver söka terapi.

Terapeuter och psykologer har ofta olika specialområden och kan använda en variation av behandlingsformer. Beroende på vilket problem man har kan ett specialområde eller behandlingsform vara mer effektivt än andra. Söker man sig till en professionell person kan det ofta vara väldigt tydliga med hur väl de anser sig vara lämpad att hjälpa en med sina problem. Vet de med sig att metoden de föredrar att använda kanske inte är den bästa att hantera denna situation, kan de ofta rekommendera någon annan som skulle passa betydligt bättre.

I grund och botten är dock en av de viktigaste faktorerna att man har en god relation med sin terapeut eller psykolog. Detta kommer göra det möjligt att få förtroende för personen och känna att man kan vara öppen och sårbar utan att riskera något.

Känner man att man skulle behöva någon att prata med kan man ofta vända sig till sin lokala vårdcentral där man får tala med en läkare som då kan skriva en remiss till en terapeut, psykolog eller kurator. Är man under 18 kan man även vända sig till barn- och ungdomspsykiatrin.