Plastikkirurgi och mental hälsa

· Medicin, Psykologi
Author

konsultation_352905818

Trots att plastikkirurgi blir allt vanligare är det på många håll fortfarande ett laddat och kontroversiellt ämne. Det finns många berättigade skäl att undergå någon form av plastikkirurgi och det är ju faktiskt upp till var och en att besluta om detta är något man ska göra eller inte. Detta betyder dock inte att den som utför operationen inte är helt ansvarsbefriad.

Det finns en anledning till att man genomgår en konsultation med en läkare eller kirurg innan man får göra en operation. Detta är för att personen i fråga ska kunna bedömas göra detta av goda anledningar och inte lider av något problem som bättre skulle lösas på ett annat sätt.

En klinik som bedriver en etisk verksamhet inom plastikkirurgi ser alltid till att en patient är i god mental hälsa innan de genomgår en operation. Man måste kunna se till att den yttre bilden en person har av sig själv inte är en vanebild och att de ser brister som objektivt inte finns där.

Att få avslag på olika former av plastikkirurgi är inte ovanligt. Om det blir uppenbart att patienten har en väldigt orealistiskt förhållande till vad de faktiskt kan uppnå med en operation är den ledande åsikten att det inte är rätt att genomföra den.

Plastikkirurgi handlar ju dock många gånger om just estetiskt kirurgi där man söker hjälpa människor att förverkliga den inre bild de har av sig själv och förstärka drag och kroppsdelar som kanske inte är möjligt att genomföra på något naturligt sätt.

Det finns även fall där plastikkirurgi kan fixa problem som uppstått. Ett vanligt exempel är kvinnor som funnit sig med en mage som inte gått till sig efter graviditeten och inget mått av träning har kunnat fixa. I dessa fall kan kirurgi hjälpa dem att bli av med överflödig hud och fett, och helt enkelt låta dem återgå till sitt normala liv utan de mentala och fysiska påfrestningar som tillståndet gav upphov till.