Psykologi – en kort historik

· Psykologi
Author

Psykologi är något som man i princip kan säga alltid har funnits, eller i alla fall så länge som det funnits högre stående djur. Som vetenskap är dock psykologins historia betydligt kortare.

Själva ordet psykologi kommer av det grekiska ordet för sinne, ”psyche”, samt ”logia”, som på grekiska betyder kunskap.

När begreppet psykologi uppstod är inte helt belagt, men normalt brukar man säga att den förste att mynta begreppet var den tyske filosofen Rudolph Glocenius som gjorde detta år 1590.

Till en början ansågs psykologin vara kunskapen om själen och var under ett antal hundra år en inriktning inom filosofi.

Först under slutet av 1800-talet började man betrakta psykologi mer som en vetenskap med förgrundsfigurer som Wilhelm Wundt, Ivan Pavlov och Hermann Ebbinghaus.
I samma veva började även Sigmund Freud att utveckla en egen form av psykoterapi, vilken blivit känd som psykoanalys.

Under 1900-talet utvecklades psykologin i en rad olika riktningar, där kanske behaviorismen humanistisk psykologi var de mest framträdande.
Något som blivit allt större under de senaste decennierna är kognitionsvetenskap, som inte bara innefattar psykologi utan även filosofi, datavetenskap och neurovetenskap.