Självskadebeteende

· Psykologi
Author

Traumatiska och svåra händelser i livet kan sätta djupa spår i människor. Olika personer försöker hantera detta på olika vis, och somliga faller in i ett självskadebeteende som ett sätt att göra detta.

Anledning till varför personer kan fortsätta med en självskadebeteende är för den upplevda psykologiska smärtlindringen som upplevs i samband med den för stunden mer påtagliga fysiska smärtan från att skära sig. Man byter helt enkelt en form av smärta för en annan, för att den kan kännas lättare att hantera.

Självskadebeteende är tyvärr ett stigma på många håll i samhället och det talas sällan öppet om det, minst av allt bland de grupper som mest behöver höra fakta kring detta. Detta bildar lätt en skam och rädsla att träda fram bland människor som ägnar sig åt självskadebeteende, vilket ofta förhindrar dem från att söka hjälp.

En av de mest använda exemplen av självskadebeteende är att skära sig, men det kan förekomma i många andra former också. Vid sådant självskadebeteende som lämnar ärr efter sig är det många som önskar lämna den perioden av sitt liv bakom sig när de återhämtat sig. Och det finns kliniker som med plastikkirurgi kan reducera ärrbildning väldigt effektivt idag.