Varför somliga har svårt att starta relationer

· Psykologi
Author

Vi är ju alla medveten om att människor faller in under breda spektrum av personligheter. Medan en del har väldigt lätt att möta andra och starta relationer med dem, vare sig de är romantiska eller platoniska relationer, finns det även de som har stora svårigheter i detta område av livet. Medan det inte finns enkla lösningar på dessa problem kan man åtminstone försöka sig förstå vad problemet är rotat i.

Något som ibland läggs fram som förslag är att detta kan i vissa fall vara något av ett icke-problem. Med det menar man att det faktiskt kan vara så att det bara tar tid att träffa någon som är rätt för en. Det man på engelska kallar för trial and error, vilket många gånger översätts till försök och misstag, kommer vara en del av processen och en person som i det stora hela försökt relativt lite kan ibland tro att det borde vara enklare eller inte ta så många försök som det egentligen gör för andra.

Det är dock som sagt inte en svar för alla situationer. Detta är något som har studerats inom psykologi och det finns en del tankar och teorier i detta ämne som sträcker sig många årtionden tillbaka. En sådan teori är känt som anknytningsteorin och används ibland som ett ramverk för att förklara en del fall av detta problem. För mer utförligt information om denna synvinkel kan man läsa denna artikel.

Samtidigt kan man även titta på människors förväntningar och krav på förhållanden de försöker skapa. Att komma in med väldigt höga förväntningar kan vara väldigt skadligt för förhållanden då man kanske inte ger dem tid att naturligt utvecklas. Det finns också de som söker förhållanden som ett sätt att ”fixa” sig själv. När man satsar all sin lycka och välmående på sitt förhållande kan man lägga en allt för mycket press på sig själv och sin partner. Detta är bland annat ett problem man kan i personer som har dålig självkänsla.